Ügyintézők

Jegyző:

Bálintné dr. Mag Melinda
Tel.:06-76-536-208

e-mail: jegyzo@tass.hu

 

 Anyakönyvezetői feladatok

Anyakönyvi ügyek,  állampolgársági ügyek, személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, gyámügy, birtokvédelmi ügyek, mezőgazdasági ügyek, hagyaték, üzletek működési engedélye
Ügyintéző: Langó Zsigmondné vezető-főtanácsos
Tel: 76/536-204/20-as mellék

 

________________________________________
Adók, szemétszállítással kapcsolatos ügyek.
Helyi adók, gépjárműadó, iparűzési adó, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, adók módjára történő behajtás
Ügyintéző: Szigetfű Edina
Tel:76/536-204/12-ös mellék
Email:  ado@tass.hu

 

________________________________________

Szociális ügyek, ösztöndíjak, védett fogyasztói státusz ügyek, munkaügy.

Ügyintéző: Mészáros Mónika   gyakornok

Tel:76/536-204/22-es mellék

Email:  horvathne@tass.hu , szoc.munkaugy@tass.hu

________________________________________
Pénztárosi feladatok
Ügyintéző: Földváriné Horváth Bernadett előadó
Tel:76/536-204/13

 

________________________________________
Gazdálkodási feladatok,  segélyek nyilvántartása, OEP jelentések, leltár, tábor,segélyek nyilvántartása, OEP jelentések, közfoglalkoztatás, műszaki ügyek,   közterület használati ügyek, viziállás- vizjogi engedélyezési ügye.
Ügyintéző: Kiss Katalin  főelőadó
Tel:76/536-204/18-es mellék, vagy 76/536-209
________________________________________
Gazdálkodási feladatok, könyvelés.
Ügyintéző: Szigetfű Gáborné főmunkatárs
Tel:76/536-204/14-es mellék, vagy 76/536-209

 

________________________________________
Gazdálkodási feladatok, költségvetés, zárszámadás elkészítése, pályázatok, szerződések, szabályzatok nyilvántartása.
Ügyintéző: Kalamán Ferencné  vezető főtanácsos
Tel:76/536-204/25-ös mellék

 

________________________________________
Gazdálkodási feladatok, könyvelés.
Ügyintéző: Koronáné Szabados Teréz  főelőadó
Tel:76/536-204/14-es mellék, vagy 76/536-209

 

________________________________________
Titkárság
Iktatás, lakossági bejelentések választási ügyek, testületi ügyek.
Ügyintéző: Sirkó Tiborné főelőadó
Tel:76/536-204/26-os mellék
Fax: 76/536-207
________________________________________
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Ügyintéző: Kecskés Jánosné és Vágó Alexandra
Tel:76/536-204/16-os mellék
FEL